За нас

История

 • Училището е основано през 1993 г.
 • От 1994 г. учебните занятия се водят в сградата на РОЕ „Шалом“.

Нашите силни страни

 • Обучение при оптимални условия, отличаващи се от тези в държавните училища.
 • По-добър обхват на учениците – ограничен брой деца в клас.
 • Самостоятелност – всеки ученик има индивидуално работно място.
 • Съвременна учебна база – класни стаи, интернет, кабинети по информатика, изкуства и технологии.
 • Отлични педагози – нашите учители са професионалисти с неизчерпаем заряд за работа.
 • Творческа атмосфера – вътрешната архитектура е уютна и близка до семейната среда.
 • Допълнителни учебни часове – по български език и литература и математика.
 • Спорт – спортните занятия са организирани в отлично оборудван физкултурен салон.
 • Игри на открито – в най-добрата за здравето среда – спортните площадки в парка.
 • Индивидуална работа за учениците – според потребностите, интересите и желанията им.
 • Близост – децата се чувстват обичани и уважавани.
 • Доверие – човешка топлота в отношенията между учителите и учениците.
 • Подкрепа – индивидуален подход към всяко дете.
 • Защита – нулева толерантност към физическата и психическата агресия.
 • Възпитание в общочовешки добродетели – във всяка наша дейност.

Извънкласни занимания

 • Обучение по интереси – в клубове.
 • Работа в екип – чрез участие в екипни задания, проекти и състезаия.
 • Ски спорт и туризъм – ежегодно съчетаване на училищното обучение със зимни спортове в Рила.
 • Незабравими преживявания за учениците – екскурзии, пътешествия и планински приключения.

Резултатите

 • Всяка година седмокласниците ни се представят отлично на изпитите.
 • Завършващите продължават обучението си в престижни гимназии и колежи в страната и в чужбина.
 • Нашите ученици са призьори от престижни конкурси и състезания.

Нашият вълшебен екип

Станчо Славов
директор
математика
Мария Николова
зам. директор
математика
Цветелина Желязкова
математика
Ренета Дандаринова
математика
Невена Господинова-Димитрова
български език и литература
Радосвета Данева-Кръстева
български език и литература
Гергана Веселинова
английски език
Диана Иванова
английски език
Наталия Николова
технологии и предприемачество и КМИТ
Весела Христова
история и цивилизации
Иван Стоилов
география и икономика
Станислава Ангелова
география и икономика
Димитрина Балджиева
биология и здравно образование
човекът и природата
география и икономика
Елена Костадинова
биология и здравно образование
химия и опазване на природата
човекът и природата
Георги Стойчев
физика и астрономия
човекът и природата
Мария Каравасилева
музика
Йовелина Петрова
изобразително изкуство
Гергана Маргаритова
физическо възпитание и спорт
Петър Боев
физическо възпитание и спорт

Нашият път към знанието

Визия

Създаваме нови възможности за образование на децата.
Нашата визия е да помогнем образованието да заеме истинското си място в обществото – там където трябва да бъде – на върха. 

Мисия

Тук сме за да предложим едно по-добро образование за вашите деца.
Нашата мисия е да съхраним и прилагаме доказаните с времето добри педагогически практики за по-добро образование и възпитание на децата ни днес.

Ценности

Нашите ценности са уважение и справедливост, толерантност и ред, професионализъм и подкрепа. Те ни помагат да следваме вярната посока в работата и във взаимоотношенията с децата и родителите.

Цел

Нашата крайна цел е реализиране на идеите за гражданско общество по верния път към бъдещето.