Прием

Уважаеми родители,
за учебната 2021-2022 година Първо частно основно училище извършва прием на ученици в
 • V клас
 • VI клас
 • VII клас
Приемът на нови ученици се осъществява до запълване на свободните места.

Кандидатстване

В училището се кандидатства чрез полагане на изпит по български език и литература и по математика. С изпита се извършва проверка на нивото на знанията на детето Ви. Кандидатстването се осъществява след като:
 • подадете електронно Заявление за полагане на изпит за прием в Училището по образец (образецът можете да изтеглите от сайта на Училището)
 • внесете изпитна такса в размер на 80 (осемдесет) лева по сметката на Училището в УниктредитБулбанк
 • изпратите заявлението за явяване на изпит и копие от вносната бележка на електронната поща на училището pchp_school@abv.bg
Училището ще се свърже с Вас за да Ви предостави електронно материали за подготовка
Дати за изпити:
 • 1 дата: 15 май от 9.00 часа
 • 2 дата: 12 юни от 9.00 часа

Записване

За да бъде записано детето Ви за ученик в Училището е необходимо:
 • да е издържало приемния изпит и преминало успешно събеседването с изпитната комисия
 • да уговорите с Училището удобен за Вас индивидуален час за сключване на Договор за обучение и да заплатите таксата за обучение на детето Ви
 • да попълните необходимите документи за записването
Допълнително, след издаването им, се представят следните документи:
за ученик завършил ІV клас
 • Удостоверение за преместване на ученик – оригинал
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие
за ученик завършил V или VІ клас
 • Удостоверение за преместване на ученик – оригинал
телефони за връзка: 0879 842774, 0879 842771 и 056 842773

Данни за паричния превод

Наредител: ……… имена на родителя вносител ………
Получател: „Първо частно основно училище“ ООД
Банка:          UniCredit Bulbank
IBAN:            BG72 UNCR 7000 1523 0453 41
BIC:               UNCRBGSF
Сума:            80(осемдесет) лева
Основание:  изпит за прием в …. 5/6/7кл.…. на ….. имена на ученика …..
Заявление за явяване на изпит по образец.

Национално външно оценяване
7ми клас, 2021

2-ро място от ОУ и СУ в област Бургас
25-то място от ОУ, СУ и математически гимназии в страната
Успех:
 • Среден успех от НВО - 77.31 точки (общ сбор - 154.62 точки)
 • Български език и литература - 79.90 точки
 • Математика - 74,72 точки
Вижте повече информация тук и тук

Резултати от минали години

2020

1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
12-то място от всички училища в страната.
Успех:
 • Среден успех от НВО - 78.81 точки (общ сбор - 157.61 точки)
 • Български език и литература - 79.54 точки
 • Математика - 78.07 точки
Вижте повече информация тук

2019

1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Успех:
 • Среден успех от НВО - 74.31 точки
 • Български език и литература - 80.12 точки
 • Математика - 68.51 точки
Вижте повече информация тук, тук и тук

2018

1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Успех:
 • Среден успех от НВО - 74.70 точки
 • Български език и литература - 75.44 точки
 • Математика - 73.17 точки
Вижте повече информация тук и тук

2017

9-то място в страната
1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • Среден успех от НВО: отличен 5.51
 • Български език и литература - 54.36
 • Математика - 55.29
 • Английски език - 32.10
Вижте повече информация тук и тук

2016

15-то място в страната
1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Много добър 5.44
 • Български език и литература - 53.78
 • Математика - 56.00
Вижте повече информация тук и тук
Прием по училища:

От общо 18 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПАЕ "Гео Милев" – 8 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" – 3 ученици
 • ПМГ "Акад.Н.Обрешков" – 3 ученици
 • ГРЕ "Г. С. Раковски" испански – 1 ученик
 • Търговска гимназия – 1 ученик
 • Американски колеж София – 1 ученик
 • Колеж в Испания – 1 ученик

2015

7-мо място в страната
1-во място в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Отличен 5.53
 • Български език и литература - 56.54
 • Математика - 56.20
Вижте повече информация тук и тук
Прием по училища:

От общо 25 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПНЕ "Гьоте" - 12 ученици
 • ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - 4 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 4 ученици
 • ГПАЕ "Гео Милев" - 3 ученици
 • ГЧЕ "Васил Левски" - 1 ученик
 • Американски колеж, София - 1 ученик

2014

1-во място в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Отличен 5.51
 • Български език и литература - 56.46
 • Математика - 56.13
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 26 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ПМГ "Акад. Н. Обрешков" - 7 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" - 4 ученици
 • ГПАЕ "Гео Милев" - 4 ученици
 • Американски колеж, София- 3 ученици
 • ПГ "Кольо Фичето" - 2 ученици
 • ГЧЕ "Васил Левски" - 2 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 2 ученици
 • Търговска гимназия - 1 ученик
 • Колеж в Залцбург, Австрия- 1 ученик

2013

1-во място в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Отличен 5.55
 • Български език и литература - 57.54
 • Математика - 56.13
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 24 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПАЕ "Гео Милев" - 8 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 7 ученици
 • ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - 4 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" - 3 ученици
 • Търговска гимназия - 2 ученици

2012

2-ро място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Много добър 5.45
 • Български език и литература - 54.46
 • Математика - 55.82
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 28 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПАЕ "Гео Милев" - 10 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" - 7 ученици
 • ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - 3 ученици
 • Търговска гимназия - 3 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 2 ученици
 • ГЧЕ "Васил Левски" - 2 ученици
 • Американски колеж - 1 ученик

2011

1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Много добър 5.26
 • Български език и литература - 50.55
 • Математика - 52.30
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 20 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ПМГ "Акад.Н.Обрешков" – 12 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" – 3 ученици
 • ГРЕ "Г. С. Раковски" – 2 ученици
 • ГПАЕ "Гео Милев" – 1 ученик
 • Търговска гимназия – 1 ученик
 • ПГ по строителство и архитектура „Кольо Фичето“ - 1 ученик