Прием

Уважаеми родители, през учебната 2019-2020 година Първо частно основно училище извършва прием на ученици в
 • V клас
 • VI клас
 • VII клас
Приемът на нови ученици се осъществява до запълване на свободните места.

Кандидатстване

В училището се кандидатства чрез полагане на изпит по български език и литература и математика. С изпита се извършва проверка на нивото на знанията на детето Ви по български език и литература и по математика.
За явяване на изпит се подава Заявление за полагане на изпит за прием в училището по образец. Образецът можете да изтеглите и от сайта. За да кандидатства Вашето дете при нас, е необходимо:
 • да уговорите на телефон 056 842 773 или GSM 0879 842 773 удобен за Вас индивидуален час за среща-разговор и подаване на Заявление за полагане на изпит.
 • в уговорения ден и час да подадете Заявление и заплатите таксата за изпита
 • да съпроводите до и от Училището детето си в определения Ви ден за полагане на изпита.

Записване

За да бъде записано детето Ви за ученик в Училището е необходимо:
 • детето да е завършило успешно учебната 2018-2019 година.
 • да е издържало приемния изпит и преминало успешно събеседването с изпитната комисия.
 • да сключите Договор с Училището и заплатите таксата за обучение на детето Ви.
 • да предоставите писмено лични данни за Вас и Вашето дете, имена и телефон на личния лекар и подпишете Декларации за информираност и съгласие.

Необходими документи при записване:

 • за ученик завършил V или VІ клас през 2018-2019 г. – Удостоверение за преместване на ученик – оригинал. Документът се издава от предходното училище и се предоставя при записването на детето.
 • за ученик завършил ІV клас през 2018-2019 г. – Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - оригинал. Документът се издава от предходното училище и се представя при записването на детето.
Заявление за явяване на изпит по образец.
Примерни теми по математика(5ти клас, 6ти клас, 7ми клас)
Примерни теми по български език и литература(5ти клас, 6ти клас, 7ми клас)

Национално външно оценяване
7ми клас, 2018

1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Успех:
 • Среден успех от НВО - 74.70 точки
 • Български език и литература - 75.44 точки
 • Математика - 73.17 точки
Вижте повече информация тук и тук

Резултати от минали години

2017

9-то място в страната
1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • Среден успех от НВО: отличен 5.51
 • Български език и литература - 54.36
 • Математика - 55.29
 • Английски език - 32.10
Вижте повече информация тук и тук

2016

15-то място в страната
1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Много добър 5.44
 • Български език и литература - 53.78
 • Математика - 56.00
Вижте повече информация тук и тук
Прием по училища:

От общо 18 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПАЕ "Гео Милев" – 8 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" – 3 ученици
 • ПМГ "Акад.Н.Обрешков" – 3 ученици
 • ГРЕ "Г. С. Раковски" испански – 1 ученик
 • Търговска гимназия – 1 ученик
 • Американски колеж София – 1 ученик
 • Колеж в Испания – 1 ученик

2015

7-мо място в страната
1-во място в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Отличен 5.53
 • Български език и литература - 56.54
 • Математика - 56.20
Вижте повече информация тук и тук
Прием по училища:

От общо 25 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПНЕ "Гьоте" - 12 ученици
 • ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - 4 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 4 ученици
 • ГПАЕ "Гео Милев" - 3 ученици
 • ГЧЕ "Васил Левски" - 1 ученик
 • Американски колеж, София - 1 ученик

2014

1-во място в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Отличен 5.51
 • Български език и литература - 56.46
 • Математика - 56.13
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 26 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ПМГ "Акад. Н. Обрешков" - 7 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" - 4 ученици
 • ГПАЕ "Гео Милев" - 4 ученици
 • Американски колеж, София- 3 ученици
 • ПГ "Кольо Фичето" - 2 ученици
 • ГЧЕ "Васил Левски" - 2 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 2 ученици
 • Търговска гимназия - 1 ученик
 • Колеж в Залцбург, Австрия- 1 ученик

2013

1-во място в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Отличен 5.55
 • Български език и литература - 57.54
 • Математика - 56.13
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 24 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПАЕ "Гео Милев" - 8 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 7 ученици
 • ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - 4 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" - 3 ученици
 • Търговска гимназия - 2 ученици

2012

2-ро място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Много добър 5.45
 • Български език и литература - 54.46
 • Математика - 55.82
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 28 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ГПАЕ "Гео Милев" - 10 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" - 7 ученици
 • ПМГ "Акад. Никола Обрешков" - 3 ученици
 • Търговска гимназия - 3 ученици
 • ГРЕ "Г.С.Раковски" - 2 ученици
 • ГЧЕ "Васил Левски" - 2 ученици
 • Американски колеж - 1 ученик

2011

1-во място от ОУ и СОУ в област Бургас
Среден успех:
 • НВО: Много добър 5.26
 • Български език и литература - 50.55
 • Математика - 52.30
Вижте цялата информация тук
Прием по училища:

От общо 20 седмокласници всички са приети на първо класиране.

 • ПМГ "Акад.Н.Обрешков" – 12 ученици
 • ГПНЕ "Гьоте" – 3 ученици
 • ГРЕ "Г. С. Раковски" – 2 ученици
 • ГПАЕ "Гео Милев" – 1 ученик
 • Търговска гимназия – 1 ученик
 • ПГ по строителство и архитектура „Кольо Фичето“ - 1 ученик